019/2011 – Ορισμός τακτικού εκπροσώπου στο «Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων Ουσιών των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού «ΦΑΕΘΩΝ»

019/2011 – Ορισμός τακτικού εκπροσώπου στο «Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων Ουσιών των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού «ΦΑΕΘΩΝ»

Ορισμός τακτικού εκπροσώπου στο «Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων Ουσιών των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού «ΦΑΕΘΩΝ»

ads0192011.pdfa

019/2011 – Ορισμός τακτικού εκπροσώπου στο «Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων Ουσιών των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού «ΦΑΕΘΩΝ»