306/2016 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής κτηματολογίου