226/2015 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής ΚΤΕΟ για όχημα του Δήμου

226/2015 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής ΚΤΕΟ για όχημα του Δήμου