252/2013 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής τέλους επιτηδεύματος ΔΕΚΑ Α.Ε.