152/2015 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής δαπάνης προμήθειας αεροφωτογραφιών για την τεχνική τεκμηρίωση νομής και κατοχής, ακινήτων του Δήμου Ιλίου