380/2018 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.