015/2019 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε

015/2019 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε