200/2019 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2019

200/2019 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2019