299/2019 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ