292/2015 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή ελεγκτών δόμησης & κατεδαφίσεων του Δήμου Ιλίου