373/2016 – Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ /ΔΕΔΔΗΕ

373/2016 – Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ /ΔΕΔΔΗΕ