Ορισμό εκπροσώπου παρακολούθησης υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ,ΔΑΟ και ΔΕΚΑ Ιλίου για την εκτέλεση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, για το έτος 2011

Ορισμό εκπροσώπου παρακολούθησης υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ,ΔΑΟ και ΔΕΚΑ Ιλίου για την εκτέλεση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, για το έτος 2011

Ορισμό εκπροσώπου παρακολούθησης υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ, ΔΑΟ και ΔΕΚΑ Ιλίου για την εκτέλεση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, για το έτος 2011

adsdao_152011.pdfa

Ορισμό εκπροσώπου παρακολούθησης υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ,ΔΑΟ και ΔΕΚΑ Ιλίου για την εκτέλεση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, για το έτος 2011