Ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών αρ.28 Υπ.Απ.11389/93

Ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών αρ.28 Υπ.Απ.11389/93

Ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών αρ.28 Υπ. Απ. 11389/93

adsdao_112011.pdfa