Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας έως 5.869,40€ (Π.Δ.229/99)