311/2012 – Ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ

311/2012 – Ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ

Ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ

AOE3112012.pdfa

Τελευταία Νέα