Ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή υπαλλήλου σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη από 10-13/3/2010

Ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή υπαλλήλου σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη από 10-13/3/2010

Ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή υπαλλήλου σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη από 10-13/3/2010

ade0842010.pdfa