425/2017 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»

425/2017 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»