002/2014 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την πέδηςη (ΑΒS) σε οχήματα του Δήμου»

002/2014 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την πέδηςη (ΑΒS) σε οχήματα του Δήμου»