Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου έτους 2016»

Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου έτους 2016»