472/2016 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016»

472/2016 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016»