473/2016 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»

473/2016 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»