096/2012 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»

096/2012 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»

Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»

ads0962012.pdfa