103/2012 – Παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου».

103/2012 – Παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου».

Παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου».

AOE1032012.pdfa