072/2018 – Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για διεξαγωγή εκδήλωσης

072/2018 – Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για διεξαγωγή εκδήλωσης