388/2016 – Παροχή εξουσιοδότησης για κατάθεση αγωγής κατά της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ και το δ.τ. “PROSRERO”

388/2016 – Παροχή εξουσιοδότησης για κατάθεση αγωγής κατά της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ και το δ.τ. “PROSRERO”