112/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης για κατάθεση προσφυγής κατά των με αριθμό: α) 944/117/7-12-2017, β) 942/117/7-12-2017, γ) 949/118/7-12-2017 αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Ε.Φ.Κ.Α. (Β’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής Αθηνών Δυτ. Τομέα)

112/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης για κατάθεση προσφυγής κατά των με αριθμό: α) 944/117/7-12-2017, β) 942/117/7-12-2017, γ) 949/118/7-12-2017 αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Ε.Φ.Κ.Α. (Β’ Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Αττικής Αθηνών Δυτ. Τομέα)