040/2019 – Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε Δικαστήριο