503/2016 – Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων