345/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε Δικαστήριο