116/2016 – Παροχή εξουσιοδότησης για παραίτηση από δικόγραφο