259/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

259/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων