Περιφερειακά Γραφεία Πληροφόρησης

Ο Δήμος Ιλίου έχοντας καθημερινό μέλημα την αναβάθμιση των παρερχομένων υπηρεσιών στους Δημότες του δημιούργησε τα Περιφερειακά Γραφεία Πληροφόρησης.
 
Τα γραφεία αυτά είναι στελεχωμένα με υπαλλήλους του Δήμου και πλήρως εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο και φαξ .
 
Τα Περιφερειακά Γραφεία Πληροφόρησης και είναι  τοποθετημένα σε δύο σημεία της Πόλης μας , στην Πλατεία της Ζ. Πηγής και στην Πλατεία Παλατιανής.
 
 
 
image

Πλατεία Ζ. Πηγής 

Οι Δημότες προσερχόμενοι στα γραφεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται ή να εξυπηρετούνται για τα παρακάτω:

 
  1. Να λάβουν πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
  2. Να πληροφορηθούν για τα Πολιτιστικά , Αθλητικά και άλλα προγράμματα του Δήμου.
  3. Να θεωρήσουν το γνήσιο υπογραφής και να επικυρώσουν αντίγραφα.
  4. Να λάβουν πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου, ληξιαρχείου κλπ.
  5. Να καταθέσουν αιτήματα που θα διαβιβαστούν  στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και  να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μετά την έκδοσή τους από το ίδιο Περιφερειακό Γραφείο.
  6. Να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης Περί Μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
  7. Να καταθέσουν τα προβλήματα της περιοχής τους με δυνατότητα σχετικών προτάσεων.
 
 
Έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση τεσσάρων ακόμη Περιφερειακών Γραφείων ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του Δήμου.


Ώρες λειτουργίας  

Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. έως 3 μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Πλατεία Ζ. Πηγής     : 210 5760 796
  • Πλατεία Παλατιανής : 210 5060 815