004/2018 – Προμήθεια δύο (2) καινούργιων Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο

004/2018 – Προμήθεια δύο (2) καινούργιων Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο