ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/05/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/05/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την  26η  Μαΐου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ ΄αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από προγράμματα Πολιτισμού & Ωδείου περιόδου 2018-2019
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση  του Δ΄ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση Μονάδας Δημοτικών Ιατρείων για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου »
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση  Σταθμού και Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου»

 

 

  1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Πολιτιστική διαδικτυακή μουσική εκδήλωση Μαΐου 2020»
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
  3. Προμήθεια γάλακτος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/05/2020a