ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 20/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 20/10/2020

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 20η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β΄850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, διότι πρέπει άμεσα να εκφραστεί η άποψη του Δήμου Ιλίου για τη δυσμενή απόφαση που εκδόθηκε από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη δυσμενή απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και τη μη ικανοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στο Διοικητικό του Συμβούλιο, όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 59714/20.11.2019 έγγραφο μας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥa