ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/11/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 19η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  20.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β΄850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                             

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020a
 2. Έγκριση εκποίησης με ανακύκλωση φωτιστικών σωμάτων από τους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου Ιλίουa
 3. Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού με σκοπό τη μεταστέγαση της κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκηςa
 4. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 παράγραφος 5 του Ν. 3463/2006a
 5. Λήψη απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου του Δήμου Ιλίουa

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου καθώς και του τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μαςa
 2. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου μαςa

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2020 μελέτης του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝa
 2. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία πεζοδιάβασης έμπροσθεν της εισόδου του ιδρύματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο Δήμο Ιλίουa
 3. Λήψη απόφασης για τον κυκλοφοριακό χαρακτηρισμό των οδών εξυπηρέτησης παροδίων της Νέας Θηβών ως οδοί υποχρεωτικής διέλευσης πεζώνa
 4. Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Νικ. Φωκά στο Δήμο Ιλίουa
 5. Λήψη απόφασης για ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑa

Δ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για ακαταλληλότητα επίπλωνa

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 094/2020 ΑΔΣ που αφορά την λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προμήθειας οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτωνa
 2. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διαφορά σημεία του Δήμου μαςa

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μη αναλώσιμου υλικούa

Ζ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.)
 2. Λήψη απόφασης για οφειλή Αργυρώς Καραμπάρμπα κ.λ.π. λόγω προσκύρωσηςa
 3. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022a

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/11/2020a

Τελευταία Νέα