Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας  κατ` οίκον,

 • Σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται
 • Σε Άτομα με Αναπηρία.

Δίδεται προτεραιότητα σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με αναπηρία με πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας, που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 

Διαδικασία ένταξης
Η ένταξη στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία.
Στην κατ΄ οίκον επίσκεψη του  Κοινωνικού Λειτουργού γίνεται:

 • Διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών
 • Αξιολόγηση της δυνατότητας ένταξης
 • Εξατομίκευση της παρέμβασης

 

Υπηρεσίες  
Μέσα από το πρόγραμμα παρέχονται υπηρεσίες όπως:

 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη – συνεργασία με την οικογένεια
 • Οικογενειακή και οικιακή βοηθητική φροντίδα
 • Ατομική Υγιεινή
 • Συμβουλευτική υγείας.
 • Συνταξιοδοτικά-προνοιακά θέματα – συνταγογράφηση.
 • Πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα.
 • Συνοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Φροντίδα ατομικής υγιεινής.
 • Φυσιοθεραπεία

Οι υπηρεσίες παρέχονται με επισκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα στη βάση του εξατομικευμένου προγράμματος.

Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης που αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή οικογενειακούς βοηθούς καθώς και γιατρό, ο οποίος μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του κατ` οίκον ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εξυπηρετούμενου.
Η Κοινωνική Υπηρεσία διαθέτει ένα ειδικά διαμορφωμένο για την υποστήριξη των ωφελουμένων του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Δήμο Ιλίου.

Πληροφορίες: Σόλιας Ανδρέας, Νέστορος 101, 1ος όροφος, 213 2030027,  213 2030014-018, koinoniki@ilion.gra