274/2017 – Ρύθμιση οφειλής δημοτικών τελών και καθαριότητας και φωτισμού (Δ.Τ.) και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.) για ακίνητα του «Ιδρύματος Προστασίας Αναπροσαρμόστων Παίδων “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”»

274/2017 – Ρύθμιση οφειλής δημοτικών τελών και καθαριότητας και φωτισμού (Δ.Τ.) και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.) για ακίνητα του «Ιδρύματος Προστασίας Αναπροσαρμόστων Παίδων “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”»