Σταδιακή και ελεγχόμενη, με κάρτα εισόδου αθλητή, η επανεκκίνηση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου

Σταδιακή και ελεγχόμενη, με κάρτα εισόδου αθλητή, η επανεκκίνηση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου

Με πρωταρχικό μέλημα την ασφαλή άθληση, ο Δήμος Ιλίου προχωρά σταδιακά στην ελεγχόμενη, με κάρτα εισόδου αθλητή, επανεκκίνηση της λειτουργίας τριών αθλητικών εγκαταστάσεων για χρήση από αθλητές, μέλη αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων, από 15 ετών και άνω, που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.29110 (ΦΕΚ 1776/Β/10.05.2020).

Πρόκειται για τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

  1. Δημοτικό Στάδιο Ιλίου για Στίβο & Ποδόσφαιρο
  2. Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας για Τένις, Μπάσκετ & Βόλεϊ
  3. Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής για Τένις, Μπάσκετ & Βόλεϊ

Η χρήση των παραπάνω ανοικτών αθλητικών χώρων θα γίνεται αυστηρά από τους αθλητές των Συλλόγων και Σωματείων, που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από την παραπάνω ΚΥΑ, έχοντας ακολουθήσει την επιβαλλόμενη διαδικασία (τήρηση των γενικών Ιατρικών Πρωτοκόλλων, των ειδικών Πρωτοκόλλων Αθλημάτων, τις οδηγίες των αντίστοιχων ομοσπονδιών, το ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων των δηλωμένων αθλητών που θα χρησιμοποιούν την εγκατάσταση).

Για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών, η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις θα γίνεται με την επίδειξη κάρτας εισόδου αθλητή για τον απαραίτητο έλεγχο από το προσωπικό του Τμήματος Αθλητισμού, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, τηλ. 210 2691502, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00.

image