097/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2016