102/2011 – Συγκρότηση επιτροπής επισιτιστικής υποστήριξης απόρων δημοτών