118/2011 – Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2011, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

118/2011 – Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2011, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2011, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

ads1182011.pdfa