035/2012 – Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

035/2012 – Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

ads0352012.pdfa