026/2014 – Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του