083/2011 – Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου» και «ΔΑΟ Ιλίου» κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

083/2011 – Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου» και «ΔΑΟ Ιλίου» κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου» και «ΔΑΟ Ιλίου» κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ads0832011.pdfa