137/2012 – Συζήτηση και λήψη απόφασης για ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Ιλίου

137/2012 – Συζήτηση και λήψη απόφασης για ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Ιλίου

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Ιλίου

ads1372012.pdfa