063/2012 – Συζήτηση και λήψη απόφασης για επανίδρυση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου

063/2012 – Συζήτηση και λήψη απόφασης για επανίδρυση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου

Συζήτηση και λήψη απόφασης για επανίδρυση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου

ADS0632012.pdfa