309/2011 – Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της θέσης του Δήμου Ιλίου όσον αφορά τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 149/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου

309/2011 – Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της θέσης του Δήμου Ιλίου όσον αφορά τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 149/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της θέσης του Δήμου Ιλίου όσον αφορά τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 149/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου

ADS3092011.pdfa

309/2011 – Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της θέσης του Δήμου Ιλίου όσον αφορά τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 149/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου