312/2017 – Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας