168/2017 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αφαίρεση αθλητικών εγκαταστάσεων και ζωτικής σημασίας χώρων του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4414/2016

168/2017 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αφαίρεση αθλητικών εγκαταστάσεων και ζωτικής σημασίας χώρων του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4414/2016